A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Protokół dot. ogłoszenia - Zamówienie na adaptację pomieszczenia - remont 1 sali lekcyjnej w SP w Błudowie w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu'
» OFERETA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
» Przetarg - „Budowa oczyszczalni przydomowej w miejscowości Podgórze”
» Ogłoszenie w sprawie robót budowlanych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Włóczyska
  • Wybory
  • Wybory Prezydenckie
  • 2015 r.
  • INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA ZARZĄDZONYCH NA 10.05.2015 r.

    INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA ZARZĄDZONYCH NA 10.05.2015 r

    1) INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW,
    2) INFORMACJE W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORENSPONDENCYJNEGO,
    3) INFORMACJE W SPRAWIE GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA,
    4) INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


    Data wprowadzenia: 2015-03-13 0942
    Data upublicznienia: 2015-03-13
    Art. czytany: 941 razy

    » INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW - rozmiar: 13824 bajtów
    Typ pliku: application/msword
    » INFORMACJA W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORENSPONDENCYJNEGO - rozmiar: 16896 bajtów
    Typ pliku: application/msword
    » INFORMACJA W SPRAWIE GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - rozmiar: 17408 bajtów
    Typ pliku: application/msword
    » INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - rozmiar: 38400 bajtów
    Typ pliku: application/msword
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    ANR

    Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


    NUMERY KONT BANKOWYCH


    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


    Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


    BANK PKO BP S.A.


    16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


    Wadium przetargowe:


    BANK PKO BP S.A.


    63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


    Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


    Dziennik Ustaw


    Monitor Polski


    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego    INFORMACJA!


    Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


    INFORMACJA!


    Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


    Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


    (-)mgr Marek Misztal


     

    Urząd Miasta i Gminy Młynary