A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Młynarach z II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12.12.2018 r.
» Informacja o wyniku I etapu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy w Młynarach
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym od dnia 23 listopada 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r.
» Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych
 • Budżet i finanse
 • Zarządzenie Nr 132/2018

  z dnia 13 listopada 2018 r.

  w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

  Data wprowadzenia: 2018-11-19 1515
  Data upublicznienia: 2018-11-19
  Art. czytany: 67 razy

  » Materiały informacyjne - rozmiar: 120941 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Objaśnienia - rozmiar: 277590 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 187852 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 10 - rozmiar: 99315 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 11 - rozmiar: 123923 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 996080 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 167771 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 4 - rozmiar: 147317 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 5 - rozmiar: 152437 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 5a - rozmiar: 166016 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 6 - rozmiar: 97554 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 7 - rozmiar: 95618 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 8 - rozmiar: 88409 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 9 - rozmiar: 91176 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zarządzenie 132 - rozmiar: 120774 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Sękowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary