A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
 • Przetargi
 • II Przetarg - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo

  II Przetarg - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo

  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
  2) Załącznik Nr 1 - Projekt budowlano - wykonawczy spakowany rar
  3) Załącznik Nr 9 - Kosztorysy ofertowe spakowane rar
  4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5) Modyfikacja z dnia 21.08.2018 r.
  6) Informacja z sesji otwarcia ofert
  7) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Data wprowadzenia: 2018-08-06 1534
  Data upublicznienia: 2018-08-06
  Art. czytany: 505 razy

  » Informacja z sesji otwarcia ofert - rozmiar: 1187400 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja z dnia 21.08.2018 r. - rozmiar: 1548011 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 93540 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - rozmiar: 20455 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 100963560 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 - Projekt budowlano wykonawczy wraz z przedmiarami - rozmiar: 47073124 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 9 - Kosztorysy ofertowe - rozmiar: 58306 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 4694603 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary