A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe na 'Naprawę i wzmocnienie skarpy drogi gminnej Nr 107003N w km 4+987 - 5+004 w miejscowości Zastawno'
» Zapytanie ofertowe na 'Dostawę materiałów biurowych'
» Zaproszenie na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Zaproszenie na III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Burmistrz Miasta i Gminy Młynary poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
 • Przetargi
 • Przetarg III - Budowa Przedszkola w Młynarach

  Przetarg III - Budowa Przedszkola w Młynarach

  1) Ogłoszenie
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3) Załącznik Nr 1 do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami robót
  4) Załącznik Nr 9 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych oraz robót budowlanych i elementów pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego
  5) Wyjaśnienie Nr 1 z dn. 22.02.2018 r.
  6) Informacja z sesji otwarcia ofert
  7) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Data wprowadzenia: 2018-02-14 1500
  Data upublicznienia: 2018-02-14
  Art. czytany: 1186 razy

  » Informacja z sesji otwarcia ofert - rozmiar: 1180315 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 118620 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 133534459 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie Nr 1 z dn. 22.02.2018 r. - rozmiar: 1862507 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami robót - rozmiar: 68693536 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 9 - Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych oraz robót budowlanych - rozmiar: 1001551 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania - rozmiar: 1703852 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary