A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe na 'Naprawę i wzmocnienie skarpy drogi gminnej Nr 107003N w km 4+987 - 5+004 w miejscowości Zastawno'
» Zapytanie ofertowe na 'Dostawę materiałów biurowych'
» Zaproszenie na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Zaproszenie na III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Burmistrz Miasta i Gminy Młynary poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: 'Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach'

  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: 'Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach'

  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: 'Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach'

  Data wprowadzenia: 2017-09-13 1527
  Data upublicznienia: 2017-09-13
  Art. czytany: 787 razy

  » Załącznik nr 1 - Koncepcja modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Młynary - rozmiar: 12052000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy - rozmiar: 9393 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Załącznik nr 3 - Opinia geotechniczna - rozmiar: 20300580 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - rozmiar: 18641001 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - Wypis z MPZP - rozmiar: 524405 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - Wyrysz MPZP - rozmiar: 2050141 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 10292848 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Izabela Kalisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary