A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja dla mieszkańców
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • ZAKAZ UŻYWANIA FAJERWERKÓW Z WYŁĄCZENIEM SYLWESTRA I NOWEGO ROKU

  ZAKAZ UŻYWANIA FAJERWERKÓW Z WYŁĄCZENIEM SYLWESTRA I NOWEGO ROKU

  ZAKAZ UŻYWANIA FAJERWERKÓW

  Z WYŁĄCZENIEM SYLWESTRA I NOWEGO ROKU

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w ciągu roku. Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia oraz w trakcie trwania imprez okolicznościowych o ile, organizator takiej imprezy uzyska wcześniej pozwolenie właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

  Wojewoda Warmińsko-Mazurski wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, w woj. warmińsko-mazurskim celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia. Przepisów tych nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością. Nie dotyczy to także używania środków pirotechnicznych przez uprawnione podmioty, w celu wykonania przez nie zadań statutowych lub ustawowych. Mowa tu na przykład o petardach i rakietach sygnalizacyjnych w czasie mgły lub deszczu.

  Naruszenie zakazu podlega karze grzywny do 500,00 złotych !!!

  Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności


  Data wprowadzenia: 2016-12-29 0958
  Data upublicznienia: 2016-12-29
  Art. czytany: 861 razy

  » ZAKAZ UŻYWANIA FAJERWERKÓW Z WYŁĄCZENIEM SYLWESTRA I NOWEGO ROKU - rozmiar: 1147722 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Kędzierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary