A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
 • Przetargi
 • Przetarg „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 535 000,00 zł ....'

  Przetarg „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 535 000,00 zł ....'

  1) Ogłoszenie w formacie html,
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
  3) Załączniki Nr 5-7 do SIWZ spakowane rar
  4) Załączniki Nr 8 do SIWZ spakowane rar
  5) Załączniki Nr 9 do SIWZ spakowane rar
  6) Załączniki Nr 10 do SIWZ spakowane rar
  7) Załączniki Nr 11 do SIWZ spakowane rar
  8) Modyfikacja z dnia 13.12.2016 r.
  9) Wyjaśnienie z dnia 13.12.2016 r.
  10) Zaświadczenie ZUS i US
  11) Wyjaśnienia Nr 2 z dnia 13.12.2016 r. wraz z załącznikami
  12) Modyfikacja z dnia 15.12.2016 r.
  13) Informacja z sesji otwarcia ofert
  14) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  15) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2016-12-02 1321
  Data upublicznienia: 2016-12-02
  Art. czytany: 1071 razy

  » Informacja z sesji otwarcia ofert na "Udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 535000,00 zł - rozmiar: 812124 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja z dnia 13.12.2016 r. - rozmiar: 566566 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Modyfikacja z dnia 15.12.2016 r. - rozmiar: 365832 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 53522 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 35495 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 18439308 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśmnienie z dnia 13.12.2016 r. - rozmiar: 1059668 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienia Nr 2 z dnia 13.12.2016 r wraz z załącznikami - rozmiar: 4927960 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki Nr 5-7 do SIWZ - rozmiar: 2141932 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 10 do SIWZ - rozmiar: 1242006 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 11 do SIWZ - rozmiar: 1066701 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 8 do SIWZ - rozmiar: 1768624 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 9 do SIWZ - rozmiar: 369731 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zaświadczenie ZUS i US o nie zaleganiu - rozmiar: 1631389 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 1716989 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski
  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary