A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg-na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach”
» Informacja o wyniku I etapu konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
» Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
» Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
» Pogoda
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią EOF/ZITw związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2

  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  na lata 2014-2020


  Data wprowadzenia: 2016-12-02 1316
  Data upublicznienia: 2016-12-02
  Art. czytany: 574 razy

  » Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji - rozmiar: 47961 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 9.1.2 - rozmiar: 710857 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Regulamin wydawania rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 2968480 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Regulamin wydawania rekomendacji 9.1.2 - Załącznik nr 1 do uchwały KS Związku ZIT - rozmiar: 57571 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wydawania rekomendacji - rozmiar: 330034 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » UCHWAŁA w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydawania rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 13505 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załączniki 2A i 2B do Regulaminu 9.1.2 uchwała 24 2016 - rozmiar: 4229229 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 3 do regulaminu - druk rekomendajci - rozmiar: 333816 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o wydanie rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 50886 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 A do regulaminu - Kryteria wyboru do rekomendacji - Schemat A - rozmiar: 57736 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 B do regulaminu - Kryteria wyboru do rekomendacji - Schemat B i C - rozmiar: 55550 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do regulaminu - druk rekomendacji 9.1.2 - rozmiar: 45245 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do regulaminu - karta weryfikacji 9.1.2 - rozmiar: 48595 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - Karta weryfikacji - rozmiar: 872274 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Szarag
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary