A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Informacja o wyniku I etapu konkursu na stanowisko ds. utrzymania dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynrach
» Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki 3D na potrzeby projektu pn. „SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach”
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Dni otwarte w Szkole Podtawowej w Błudowie
 • Przetargi
 • Przetarg-Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej Nr 107021N w m. Młynarska Wola

  Przetarg-Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej Nr 107021N w m. Młynarska Wola

  1) Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie w formacie pdf
  3) Załącznik Nr 1 do SIWZ-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót
  4) Załącznik Nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  5) Modyfikacja z dnia 17.05.2016 r.
  6) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  7) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2016-05-16 1541
  Data upublicznienia: 2016-05-16
  Art. czytany: 1423 razy

  » Modyfikacja z dnia 17.05.2016 r. - rozmiar: 474549 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 4490 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłosznie - rozmiar: 20351 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 20965622 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - rozmiar: 28697 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót - rozmiar: 19737510 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 1072092 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary