A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dni otwarte w Szkole Podtawowej w Błudowie
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora w Szkole Podstawowej w Błudowie
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Zaproszenie na XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie MiG Młynary w zakresie kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r.
 • Przetargi
 • Przetarg-„Budowa tymczasowego parkingu na działce Nr 60 obręb Nr 1, Młynary”

  Przetarg-„Budowa tymczasowego parkingu na działce Nr 60 obręb Nr 1, Młynary”

  1) Ogłoszenie w formacie html
  2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf,
  3) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami robót,
  4) Załącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorysy ofertowe
  55 Wyjaśnienie z dnia 16.02.2016 r.
  6) Wyjaśnienie z dn. 18.02.2016 r.
  7) Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  8) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Data wprowadzenia: 2016-02-09 1552
  Data upublicznienia: 2016-02-09
  Art. czytany: 1656 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 19931 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 5121 bajtów
  Typ pliku: text/html
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 91667840 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wujaśnienie z dnia 16.02.2016 r. - rozmiar: 529559 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie z dn. 18.02.2016 r. - rozmiar: 3137022 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 10 do SIWZ - Kosztorysy ofertowe - rozmiar: 12357 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 1 - Projekt wykonawczo-budowlany z przedmiarami - rozmiar: 39962365 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie got. grupy kapitałowej - rozmiar: 16384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 1214063 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 1214063 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Sabatowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary