A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Redaktorzy strony
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora w Szkole Podstawowej w Błudowie
» Ostrzeżenie meteorologiczne
» Zaproszenie na XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie MiG Młynary w zakresie kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r.
» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
Redaktorzy strony BIP:
1 Alicja Jagiełło-Mularczyk (Obsługa Rady Miejskiej i sekretariatu)
Tel:   » Więcej informacji
uprawnienia moderator
redagowane działy
 • Władze
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • 2 Anna Kolendo (Inspektor)
  Tel:  0552486019 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • Uchwały Rady
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ochrona Środowiska
 • Gospodarka gruntami
 • Druki do pobrania
 • 3 Anna Konopelska (inspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Ochrona Środowiska
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Druki do pobrania
 • 4 Bożena Pierzchała (inspektor)
  Tel:  (0-55) 248-60-19 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Ochrona Środowiska
 • Zmiany
 • Jednostki podległe
 • Przetargi
 • Władze
 • Budżet i finanse
 • Referaty
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Dotacje na zadania pożytku publicznego
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Kontakt
 • Wybory Samorządowe 2010
 • Druki do pobrania
 • Karta Dużej rodziny
 • Uchwały Rady
 • 5 Elżbieta Lisowska (inspektor)
  Tel:  (055)248 6019 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Protokoły z sesji Rady Miejskiej
 • Sołtysi
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Budżet i finanse
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
 • Edukacja
 • Działalność Gospodarcza
 • Władze
 • Druki do pobrania
 • 6 Ewelina Cyrankiewicz (stanowisko ds. naliczania, podobru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych)
  Tel:  552486082 » Więcej informacji
  uprawnienia użytkownik
  redagowane działy
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Gospodarka Odpadami
 • 7 Grażyna Borkowska (inspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
 • Druki do pobrania
 • 8 Grzegorz Wojciechowski (Referent ds. gospodarki komunalnej )
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Przetargi
 • Ochrona Środowiska
 • Gospodarka gruntami
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Druki do pobrania
 • 9 Henryka Kowalska (Kierownik USC)
  Tel:  055-2486019 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Ewidencja Ludności
 • Druki do pobrania
 • 10 Izabela Kalisz (podinspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Program gospodarki niskoemisyjnej
 • Przetargi
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Druki do pobrania
 • 11 Kamila Skubij (stanowisko ds. naliczania, podobru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych)
  Tel:  552486082 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Gospodarka Odpadami
 • 12 Kamila Wielgus (Referent)
  Tel:  055-2486019 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Finansowy
 • Referat Finansowy
 • Druki do pobrania
 • 13 Kamil Szarag (Moderator)
  Tel:  0 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Organizacje pozarządowe
 • Gospodarka Odpadami
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Ochrona Środowiska
 • Budżet i finanse
 • Referaty
 • Przetargi
 • 14 Maciej Sękowski (Administrator)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia administrator
  redagowane działy wszystkie
  15 Magdalena Grochola (stanowisko d/s gospodarki odpadami)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Uchwały Rady
 • Gospodarka Odpadami
 • 1 2
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. http://www.mlynary.pl/


  NUMERY KONT BANKOWYCH


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


  Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


  BANK PKO BP S.A.


  16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


  Wadium przetargowe:


  BANK PKO BP S.A.


  63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


  Elektroniczna skrzynka podawcza- ePUAP


  Dziennik Ustaw


  Monitor Polski


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  INFORMACJA!


  Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130


  INFORMACJA!


  Informuje sie, że BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY przyjmuje interesantów w każdą srodę w godz. 7,30-15,30


  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary


  (-)mgr Marek Misztal


   

  Urząd Miasta i Gminy Młynary
  Dworcowa 29, 14-420 Młynary