A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » rejestr zmian
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
» Informacja dla mieszkańców
2019-02-19
1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
Kategoria: Gospodarka gruntami
Wykonał: Anna Kolendo
2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
Kategoria: Gospodarka gruntami
Wykonał: Anna Kolendo
3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
Kategoria: Gospodarka gruntami
Wykonał: Anna Kolendo
4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla Przedszkola w Młynarach prowadzonego przez Gminę Młynary
Kategoria: Zarządzenia 2019
Wykonał: Maciej Sękowski
2019-02-18
5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla Przedszkola w Młynarach prowadzonego przez Gminę Młynary
Kategoria: Zarządzenia 2019
Wykonał: Maciej Sękowski
6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Kategoria: Planowanie Przestrzenne
Wykonał: Anna Kolendo
2019-02-15
7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Anna Kolendo
8. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Anna Kolendo
9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Młynary poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Maciej Sękowski
2019-02-13
10. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: Informacja dla mieszkańców
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Kamila Skubij
2019-02-12
11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Informacja dla mieszkańców
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Kamila Skubij
12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: Informacja dla mieszkańców
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Kamila Skubij
13. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Informacja dla mieszkańców
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Kamila Skubij
14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Anna Kolendo
15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Anna Kolendo
16. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Anna Kolendo
17. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na remont skarpy Zastawno
Kategoria: Urzędowa tablica ogłoszeń
Wykonał: Anna Kolendo
18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Kategoria: Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Wykonał: Magdalena Wojciechowska
2019-02-11
19. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Kategoria: Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Wykonał: Magdalena Wojciechowska
20. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy...
Kategoria: Organizacje pozarządowe
Wykonał: Maciej Sękowski
21. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy...
Kategoria: Organizacje pozarządowe
Wykonał: Maciej Sękowski
22. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.
Kategoria: Zarządzenia 2019
Wykonał: Maciej Sękowski
23. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.
Kategoria: Zarządzenia 2019
Wykonał: Maciej Sękowski
24. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: ...
Kategoria: Zarządzenia 2019
Wykonał: Maciej Sękowski
25. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: ....
Kategoria: Zarządzenia 2019
Wykonał: Maciej Sękowski
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


NUMERY KONT BANKOWYCH


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


BANK PKO BP S.A.


16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


Wadium przetargowe:


BANK PKO BP S.A.


63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
Dziennik Ustaw


Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Miejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoINFORMACJA!


Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary