A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Pracownicy Urzędu
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r.
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporu w 2019 r.
» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
» Ostrzeżenie meteorologiczne
Ilość wiadomości z działu 'Pracownicy Urzędu ': 1
Pracownicy urzędu

Pracownicy urzędu

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr. telefonu

(wewnętrzny)

Numer pokoju

Adres e-mail

Burmistrz

Renata Bednarczyk

55 618 22 31
(sekretariat)

2

burmistrz@mlynary.pl

Sekretarz

Anna Kołodziej-Rabiczko

55 618 22 46

3

sekretarz@mlynary.pl

Referat Finansowy

Skarbnik

Lilla Kiljańska

55 618 22 36

6

skarbnik@mlynary.pl

Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej – Z-ca Skarbnika

Katarzyna Rynkowska

55 618 22 33

5

finanse@mlynary.pl

Stanowisko ds. wynagrodzeń

Bożena Dyl

55 618 22 33

5

place@mlynary.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych

Kamila Wielgus

55 618 22 35

4

wymiar@mlynary.pl

Stanowisko ds. finansowych

Jadwiga Żuk

55 618 22 42

10a

kasa@mlynary.pl

Stanowisko ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, księgowości
i egzekucji podatków

Sylwia Kędzierska

55 618 22 35

4

 

podatki@mlynary.pl

 

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ewidencji mienia gminy

Kamila Skubij

55 618 22 35

4

mienie@mlynary.pl

Referat Gospodarczy

Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych

Tadeusz Majzner

Anna Romanek

55 618 22 32

55 618 22 45

11

14

referatgospodarczy
@mlynary.pl

wody@mlynary.pl

Stanowisko ds. inwestycji
i gospodarki nieruchomościami

Magda Dabkiewicz

55 618 22 32

11

inwestycje@mlynary.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

Anna Kolendo

55 618 22 44

12

geodezja@mlynary.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrony środowiska
i współpracy
z jednostkami pomocniczymi gminy

Kamil Szarag

55 618 22 44

12

fundusze@mlynary.pl

Stanowisko ds. naliczania, poboru
i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

Ewelina Cyrankiewicz

55 618 22 40

13

odpady@mlynary.pl

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
i zamówień publicznych

Mirosław Sabatowski

55 618 22 39

13

zamowienia@mlynary.pl

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Mateusz Jurgielewicz

55 618 22 32

11

interwencja@mlynary.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Grochola

55 618 22 38

7

usc@mlynary.pl

Stanowiska samodzielne

Stanowisko ds. kadrowych

Katarzyna Abramowicz

55 618 22 43

10

kadry@mlynary.pl

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Magdalena Wojciechowska

55 618 22 32 11 zk@mlynary

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
i promocji

Alicja Jagiełło-Mularczyk

55 618 22 41

9

rada@mlynary.pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz archiwum

Bożena Pierzchała

55 618 22 31

1

sekretariat@mlynary.pl

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Maciej Sękowski

55 618 22 41

9

informatyk@mlynary.plData wprowadzenia: 2009-10-28 1209
Data upublicznienia:
Art. czytany: 23922 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Sękowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Pracownicy urzędu
Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary