A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Pracownicy Urzędu
Menu:
Druki do pobrania
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oswiadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Młynary
» Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską w Młynarach uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
» Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
» Ogłoszenie 'Wodociągów Młynarskich' dot. nowych stawek za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków
» Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku przy ul. Słowackiego w Młynarach
Ilość wiadomości z działu 'Pracownicy Urzędu ': 1
Pracownicy urzędu

Pracownicy urzędu

L.p

Imię i Nazwisko

Stanowisko, referat

Tel.

1.

Marek Stanisław Misztal

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

 

2.

Maria Rogińska

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

 

3.

Lilla Kiljańska

Skarbnik Miasta i Gminy Młynary

w. 36

4.

 

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Młynary

w. 37

5.

Anna Romanek zastępstwo- Kamil Szarag

Stanowisko ds. funduszy unijnych środków pozabudżetowych i ochrony środowiska – referat gospodarczy

w. 44

6.

Anna Kolendo

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i geodezji– referat gospodarczy

w 44

7.

Mirosław Sabatowski

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa- referat gospodarczy

w. 39

8.

Katarzyna Rynkowska

Stanowisko ds. rachunkowości i wydatków budżetowych- referat finansowy

w 33

9.

Bożena Dyl

Stanowisko ds. wynagrodzeń – referat finansowy

w. 33

10.

Tadeusz Majzner

Kierownik referatu gospodarczego

w. 32

11.

Izabela Kalisz

Stanowisko ds. inwestycji- referat gospodarczy

w. 32

12.

Grażyna Borkowska

Samodzielne stanowisko ds. kadr i zarządzania kryzysowego, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w. 42

13.

Henryka Kowalska

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

w. 43

14.

Alicja Jagiełło-Mularczyk

Asystent Burmistrza

w. 46

15.

Sylwia Kędzierska

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz księgowości i egzekucji podatków

w. 35

16.

Kamila Wielgus

Stanowisko ds. wymiaru podatku

w. 35

17.

Jadwiga Żuk

Kasjer

w. 35

18.

Bożena Pierzchała

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

w. 31

19.

Magdalena Grochola - zastępstwo Ewelina Cyrankiewicz

Mł. Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w.40

20.

Maciej Sękowski

Informatyk

w.46

 Data wprowadzenia: 2009-10-28 1209
Data upublicznienia:
Art. czytany: 17692 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Sękowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Pracownicy urzędu
Urząd Miasta i Gminy Młynary