Przetarg III - Budowa Przedszkola w Młynarach

2018-02-14 1500
Art. czytany: 1279 razy

Przetarg III - Budowa Przedszkola w Młynarach

1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami robót
4) Załącznik Nr 9 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych oraz robót budowlanych i elementów pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego
5) Wyjaśnienie Nr 1 z dn. 22.02.2018 r.
6) Informacja z sesji otwarcia ofert
7) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania