II Przetarg - Budowa Przedszkola w Młynarach

2018-01-09 1127
Art. czytany: 1042 razy

II Przetarg - Budowa Przedszkola w Młynarach

1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami robót
4) Załącznik Nr 9 do SIWZ - Kosztorysy ofertowe
5) Załącznik Nr 10 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne realizacji badań archeologicznych oraz robót budowlanych i elementów pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego
11) Załącznik Nr 11 do SIWZ - Modyfikacja dotycząca załączników Nr 1 i 9 oraz wyjaśnienia udzielone w pierwszym postępowaniu przetargowym
12) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania