A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
DRUKI DO POBRANIA
Jednostki podległe
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Referaty
Władze
KARTA DUŻEJ RODZINY
Budżet i finanse
Oswiadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Gospodarka gruntami
Gospodarka Odpadami
Edukacja
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe i fundusz alimentacyjny
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE
WYBORY
Referendum
Sołtysi
PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Prognoza pogody
» Zaproszenie na XXI zwyczjną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
» Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie usługi renowacji podłogi na sali gimnastycznej w Młynarach
» Zapytanie ofertowe na sporządzenie 'Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (Cz. II)' oraz 'Programu opieki nad zabytkami'
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 947
Nazwa Urząd Miasta i Gminy
Herb
Adres ul. Dworcowa 29
Kod 14-420
Telefon 552486082, 552486006, 552493034
Fax 552486400
E-mail » sekretariat@mlynary.pl
Burmistrz mgr Marek Stanisław Misztal
Tel: 552486082
Fax: 552486400
e-mail: burmistrz@mlynary.pl
Zastępca Burmistrza Maria Rogińska
Tel: 552486082
Fax: 552486400
e-mail: zastepcaburmistrza@mlynary.pl
Przewodnicząca Rady mgr inż. Stanisława Szczepaniak
Skarbnik Lilla Kiljańska
Tel: 552486082
Fax: 552486400
e-mail: skarbnik@mlynary.pl
Sekretarz Tel: 552486019
Fax: 552486400
e-mail: sekretarz@mlynary.pl
1  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-27 1457 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
2  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2016-07-25 0858 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zapytanie ofertowe na sporządzenie 'Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (Cz. II)' oraz 'Programu opieki nad zabytkami'
Zapytanie ofertowe na sporządzenie 'Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (Cz. II)' oraz 'Progr...
2016-07-20 1452 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o naborze na zastępstwo stanowiska ds.naliczania, poboru i egzekucji oplat za odbiór odpadów komunalnych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds.naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów kom...
2016-07-15 0817 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
5  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 22/5, obręb nr 2, Młynary na okres 15 lat.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 22/5, obręb nr 2, Młynary na ok...
2016-07-14 0902 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w m. Sąpy 3A na okres 10 lat
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w m. Sąpy 3A na ok...
2016-07-14 0859 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Fu...
2016-07-14 0842 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
8  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary...
2016-07-14 0732 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
9  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-13 1417 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
10  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-11 1409 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48...
2016-07-06 1024 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
12  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-07-06 1022 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
13  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Plac zabaw wraz z o...
2016-07-05 1312 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
14  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położo...
2016-07-01 1425 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
15  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położo...
2016-07-01 1422 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
16  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup urządzeń w ramach zadania pn.: 'Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup urządzeń w ramach zadania pn.: 'Budowa...
2016-07-01 1307 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
17  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej ...
2016-07-01 1303 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
18  Komunikat o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej
Komunikat o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej...
2016-06-30 1006 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
19  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-29 1329 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
20  Informacja Izby Skarbowej w Olsztynie o problemach występujących w rozliczeniach podatkowych rolników
Informacja Izby Skarbowej w Olsztynie o problemach występujących w rozliczeniach podatkowych rolni...
2016-06-27 0854 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
21  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Młynarach, obręb nr 1.
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Młynarach...
2016-06-24 1423 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
22  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-24 1221 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
23  UPAŁY - INFORMACJA , ZASADY POSTĘPOWANIA
UPAŁY- INFORMACJA, ZASADY POSTĘPOWANIA...
2016-06-23 1115 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
24  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-23 1009 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
25  Ogłoszenie w sprawie realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji: 'Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola'
Ogłoszenie w sprawie realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji: 'Remont przepustu ceglanego...
2016-06-23 0728 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zapytanie ofertowe na realizację zadania:'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'
Zapytanie ofertowe na realizację zadania:'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'...
2016-06-22 1519 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
27  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego...
2016-06-22 1459 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
28  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-21 1516 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
29  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-20 1516 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania: 'Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka'
Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania: 'Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie ...
2016-06-16 1421 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania:'Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo'
Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń w ramach zadania:'Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie ...
2016-06-16 1418 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla Zespołu Szkół w Młynarach
Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla Zespołu Szkół w Młynarach...
2016-06-16 1326 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
33  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: „...
2016-06-16 1056 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
34  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-06-14 1515 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
35  Informacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w ramach akcji 'Bezpieczne wakacje 2016'
Informacja Wojewody warmińsko-Mazurskiego w ramach akcji 'Bezpieczne wakacje 2016'...
2016-06-06 1356 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze, gmina Młynary
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej przydomowej oczyszc...
2016-06-03 1302 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
37   Informacja o rozstrzygnięciu II zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach
Informacja o rozstrzygnięciu II zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego ...
2016-06-02 0932 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gm...
2016-06-01 1341 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary...
2016-06-01 1341 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
40  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2016-06-01 1013 Czytano:114 razy » Przeczytaj artykuł
41  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2016-06-01 1011 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym...
2016-05-31 1145 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
43  OFERETA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego z...
2016-05-24 1001 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
44  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'...
2016-05-24 0920 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
45  informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka
Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka...
2016-05-23 1100 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
46  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko infromatyka
Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko informatyka....
2016-05-20 1150 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
47  II Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 'Budowy Ossuarium'
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
„Budowa „Ossuarium” w formie grobu ziemneg...
2016-05-17 1610 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
48  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na Budowę Ossuarium w formie grobu ziemnego murowanego na C...
2016-05-17 1555 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
49  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2016-05-17 1458 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
50  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Młynarach
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Młyna...
2016-05-17 1403 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
51  Przetarg-Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej Nr 107021N w m. Młynarska Wola
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie w formacie pdf
3) Z...
2016-05-16 1541 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
52  PLAN KONTROLI PODATKOWEJ NA 2016 ROK
PLAN KONTROLI PODATKOWEJ NA 2016 ROK...
2016-05-12 0917 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zapytanie ofertowe na realizację zadania: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: 'Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary'...
2016-05-06 1107 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
54  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze...
2016-05-06 0929 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 'Budowy Ossuarium'
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 'Budowy Ossuarium'...
2016-05-05 0958 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
56  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka...
2016-05-05 0812 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
57  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospo...
2016-04-28 1417 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
58  Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w dniu 27.05.2016 r.
Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w dniu 27.05.2016 r....
2016-04-26 0943 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
59  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 226 położonej w Kwietniku gm. Młynary.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 226 po...
2016-04-18 1344 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ...
2016-04-07 1302 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
61  Ogłoszenie w sprawie realizacji inwestycji pn.: Budowa tymczasowego parkingu na działce nr 60, obręb nr 1, Młynary'
Ogłoszenie w sprawie realizacji inwestycji pn.: Budowa tymczasowego parkingu na działce nr 60, obr...
2016-04-01 0947 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
62  KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2016
INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ...
2016-03-30 1347 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
63  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191...
2016-03-21 1441 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
64  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191...
2016-03-21 1439 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
65  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 226 położonej w Kwietniku gm. Młynary.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 226 położonej w ...
2016-03-15 1357 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
66  Wzór zgłoszenia szkód w uprawach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
Wzór zgłoszenia szkód w uprawach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi...
2016-03-12 1003 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
67  Ogłoszenie dotyczące strat w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania
Ogłoszenie dotyczące strat w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania...
2016-03-11 1529 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
68  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie okresowych (pięcioletnich) przeglądów technicznych obiektów stanowiących własność Gminy Młynary
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie okresowych (pięcioletnich) przeglą...
2016-03-08 1334 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
69  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie usługi sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na świadczenie usługi sporządzania kosztorysó...
2016-03-08 1330 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
70  Ogłoszenie - Przedszkole
Ogłoszenie - Przedszkole...
2016-03-08 1202 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
71  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ...
2016-02-26 1459 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 16/2016 W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH...
2016-02-26 1452 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
73  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy M...
2016-02-18 1509 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów Gminy Młynary
Zapytanie ofertowe na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych dla obiektów Gminy Młynar...
2016-02-18 0904 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
75  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położo...
2016-02-16 1531 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
76  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położo...
2016-02-16 1531 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzania kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Młynary
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzania kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzi...
2016-02-12 1416 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
78  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2016-02-12 1141 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
79  WYNIKI KONKURSOWE 2016
WYNIKI KONKURSOWE 2016...
2016-02-12 1114 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
80  Przetarg-„Budowa tymczasowego parkingu na działce Nr 60 obręb Nr 1, Młynary”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf,
3) ...
2016-02-09 1552 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
81  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-02-09 1351 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
82  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-02-04 1358 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zapytanie ofertowe na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko
Zapytanie ofertowe na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026 wraz z p...
2016-02-03 1435 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
84  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-01-28 0854 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na 2016 rok
Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w o...
2016-01-27 1013 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
2016-01-26 1325 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
87  II Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) ...
2016-01-26 1231 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
88  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kwietniku gm. Młynary.
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kwietnik...
2016-01-26 1123 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
89  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-01-22 1450 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
90  Ogłoszenie o wyłożeniu 'Projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów prywatnych'
Ogłoszenie...
2016-01-22 1100 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
91  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych....
2016-01-20 0835 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
92  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2016-01-19 0837 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
93  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentac...
2016-01-18 1224 Czytano:261 razy » Przeczytaj artykuł
94  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentac...
2016-01-18 1221 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
95  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 'Wykonanie dokumentac...
2016-01-18 1217 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
96  Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF,
2) Ogłoszenie w formacie html
3) ...
2016-01-18 1125 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
97  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 16 położonej w obr. Krasinek gm. Młynarach.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 16 poł...
2016-01-14 1408 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
98  Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego...
2016-01-07 1403 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
99  Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu...
2016-01-07 1340 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
100  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ...
2016-01-04 1245 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
101  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2016 ROKU
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPOR...
2016-01-04 1157 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
102  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na posiłki profilaktyczne
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na posiłki profilaktyczne....
2015-12-30 1516 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
103  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opałowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opałowy...
2015-12-30 1512 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zapytanie ofertowe na: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska'
Zapytanie ofertowe na: 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminne...
2015-12-30 1124 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko'
Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej...
2015-12-30 1059 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola'
Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę drogi gminnej...
2015-12-30 1049 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
107  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-12-17 1458 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
108  Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i podległych jednostek w dniu 24.12.2015 roku
Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i podległych jednostek w d...
2015-12-17 0854 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków profilaktycznych
Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków profilaktycznych...
2015-12-16 1002 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego...
2015-12-16 0956 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
111  Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Krasinku gm. Młynary
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Krasink...
2015-12-10 1410 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
112  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...
2015-12-04 1139 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
113  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-12-02 1041 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
114  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym...
2015-12-01 1436 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
115  Ostrzeżenie meteorologiczne o silnych wiatrach
Ostrzeżenie o silnych wiatrach...
2015-11-30 1154 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
116  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-11-30 1150 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
117  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk metorologicznych...
2015-11-23 1207 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
118  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-11-23 1204 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
119  Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2015-11-20 1445 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
120  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-11-19 0854 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016
Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016...
2015-11-18 1131 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
122  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany planu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen...
2015-11-18 0801 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
123  Ogłoszenie o rozpoczęciu robót związanych z realizacją zadania pn.: 'Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach'
Ogłoszenie o rozpoczęciu robót związanych z realizacją zadania pn.: 'Remont chodnika w ciągu d...
2015-11-09 1338 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
124  Przetarg - „Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Wyjaśnienie do ...
2015-11-04 1413 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
125  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży...
2015-10-27 1454 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
126  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015r.
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - do Sejmu,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - do Senatu,
3) Ob...
2015-10-26 1005 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
127  Informacja dla Komitetów Wyborczych o obowiązku usunięcia plakatów, haseł wyborczych itp.
Informacja dla Komitetów Wyborczych o obowiązku usunięcia plakatów, haseł wyborczych itp....
2015-10-23 1714 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
128  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM BADANIU MAMMOGRAFICZNYM...
2015-10-23 0837 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
129  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'...
2015-10-22 1309 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
130  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu o pełnieniu dyżuru w dniu 24 i 25.10.2015 r.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu o pełnieniu dyżuru w dniu 24 i 25.10.2015 r....
2015-10-21 1548 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
131  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do...
2015-10-19 0907 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
132  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-10-19 0904 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
133  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na 'Remont chodnika w ciągu drogi nr 214N-ul. Kościelna w Młynarach'
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania na 'Remont chodnika w ciągu drogi nr 214N-ul. Kościelna w ...
2015-10-16 1447 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
134  OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA DOKUMENTU PN.: 'PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY'
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DL...
2015-10-15 1345 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenie dot. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenie dot. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-10-15 1146 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
136  Ogłoszenie o przyjęciu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary
Ogłoszenie o przyjęciu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i ...
2015-10-13 1334 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
137  Informacja z rozstrzygnięcia zapytania na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'
Informacja z rozstrzygnięcia zapytania na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'...
2015-10-13 1329 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
138  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-10-12 1415 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
139  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O TERMINIE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
...
2015-10-12 1225 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-10-06 1029 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
141  Informacja o terminie składania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Informacja o terminie składania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
...
2015-09-30 1301 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zapytanie ofertowe na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'
Zapytanie ofertowe na 'Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach'...
2015-09-30 0949 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
143  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków (część I)
Informacja w załączniku....
2015-09-29 1203 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
144  INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA 25.10.2015 r.
1) INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW,
2) INFORMACJE W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORE...
2015-09-28 1548 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
145  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ' REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI NR 2146N- UL. KOŚCIELNA W MŁYNARACH'...
2015-09-28 1338 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
146  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania...
2015-09-22 0923 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
147  ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania w załączniku.
2) Zmiana treści zapytania...
2015-09-21 1435 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
148  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA TEREN AMFITEATRU W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA TEREN AMFITEATRU W MŁYNARACH'...
2015-09-18 1453 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
149  OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM SZCZEPIENIU PRZECIWKO GRYPIE OSÓB W WIEKU 65 LAT I STARSZYCH
OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM SZCZEPIENIU PRZECIWKO GRYPIE OSÓB W WIEKU 65 LAT I STARSZYCH...
2015-09-17 1504 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
150  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. 'Cyfryzacji i udostępnienia informacji danych przestrzennych Miasta i Gminy Młynary'
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. 'Cyfryzacji i udostępnienia inform...
2015-09-17 1411 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
151  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia drugiego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/12 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia drugiego przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/...
2015-09-14 1406 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
152  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 23 WRZEŚNIA 2015
Informacja w załączniku poniżej....
2015-09-08 1502 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zapytanie ofertowe na 'Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków (część I)'.
Zapytanie oraz formularz ofertowy w załączniku poniżej....
2015-09-08 1453 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
154  Protokoły Obwodowych Komisji ds. Referendum z dnia 06.2015 r.
1) Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1,
2) Protokół Obwodowej Komisji ds. Referendum...
2015-09-07 1116 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
155  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji PSZOK
Informacja w załączniku....
2015-09-07 0758 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zapytanie ofertowe na wykonanie 'Cyfryzacja i udostępnienie informacji danych przestrzennych Miasta i Gminy Młynary'
Zapytanie ofertowe na wykonanie 'Cyfryzacja i udostępnienie informacji danych przestrzennych Miasta...
2015-09-04 1443 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
157  Statut 2015 Młynary - Przedszkole
Statut 2015 Młynary - Przedszkole...
2015-09-02 1352 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
158   Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie PDF....
2015-08-31 1528 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
159  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
2015-08-28 1241 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
160  Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r.
Informacja w sprawie zmian w wydawaniu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew od 28.08.2015 r....
2015-08-27 1124 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
161  Apel Starosty Elbląskiego
Apel Starosty Elbląskiego...
2015-08-26 1159 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
162  ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 9 WRZEŚNIA 2015
Informacja w załączniku....
2015-08-25 0815 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
163  Nabór na członków Rady Nadzorczej
Nabór na członków Rady Nadzorczej...
2015-08-24 1544 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
164  II Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno
Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1 do...
2015-08-24 1526 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Młynarach w roku szkolnym 2015/2016
Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Młynarach w roku szkolnym 2015...
2015-08-21 1413 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
166  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W...
2015-08-21 1315 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
167  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GM. MŁYNARY'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPAD...
2015-08-20 0952 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
168  Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum
Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum...
2015-08-19 0909 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
169  zapytanie ofertowe dożywianie wraz z załącznikami
zapytanie ofertowe dożywianie wraz z załącznikami...
2015-08-17 1450 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
170  Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej
Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej....
2015-08-14 1450 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP
Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP...
2015-08-12 1159 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum
Zmiana postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum...
2015-08-12 1156 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum...
2015-08-11 1429 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
174  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁOŻON...
2015-08-10 1426 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
175  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'...
2015-08-10 0908 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
176  Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 25.10.2015 r. wraz z kalendarzem czynności
1) Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 25.10.2015 r. ...
2015-08-07 1417 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
177  Średnioterminowa prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa....
2015-08-07 1010 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
178  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE ...
2015-08-07 0917 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
179  ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UPAŁÓW
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UPAŁÓW...
2015-08-05 0934 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
180  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-08-05 0931 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
181  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-07-27 1242 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
182  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/5 położo...
2015-07-24 1454 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
183  Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ds referendum
Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji d...
2015-07-24 1451 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
184  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/9 położo...
2015-07-24 1450 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
185  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/12 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/12 położ...
2015-07-24 1448 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
186  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/13 położonej w Młynarach, obręb nr 4.
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/13 położ...
2015-07-24 1445 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
187  INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU...
2015-07-23 1041 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
188  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referend...
2015-07-23 1036 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
189  Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokra...
2015-07-23 1006 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
190  Prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-07-22 1518 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
191  Komunikat - zgnilec amerykański pszczół
Komunikat wystąpienie na terenie gminy choroby pszczół...
2015-07-20 1519 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
192  Ogłoszenie w sprawie suszy
Ogłoszeni do pobrania w załączniku w formacie PDF....
2015-07-17 1313 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
193  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASINEK, GM. MŁYNARY
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASINE...
2015-07-17 1152 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
194  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA 'SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ W KARSZEWIE'
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA 'SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ W KARSZEWIE'...
2015-07-17 1150 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
195  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁ...
2015-07-17 1148 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
196  ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 'MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM'...
2015-07-17 0750 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
197  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASINEK, GM. MŁYNARY
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 25, O. KRASI...
2015-07-10 1429 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
198  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2015-07-08 1041 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
199  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-07-08 1039 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
200  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KARSZEWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KARSZEWIE...
2015-07-06 0944 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
201  OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMI...
2015-07-01 1301 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
202  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO PARKINGU W MŁYNARACH
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ...
2015-06-30 1329 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
203  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-06-29 1535 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
204  OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UIKZP MIASTA I GMINY MŁYNARY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWIASKO
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Z...
2015-06-29 1253 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
205  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium...
2015-06-29 1239 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
206  Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Młynary
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Mły...
2015-06-29 1216 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
207  Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu o...
2015-06-26 1213 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
208  Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz z kalendarzem czynności
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na dzień 06.09.2015 r. wraz ...
2015-06-26 1151 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
209  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ: CZ. DZ. NR 25, O. KRASINEK...
2015-06-26 1123 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
210  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY'...
2015-06-26 1120 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
211  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYNARY
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROZBUDOWĘ MONITORINGU NA TERENIE MIASTA MŁYN...
2015-06-26 1118 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
212  Przetarg - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107004N w miejscowości Zastawno
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1...
2015-06-24 1554 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
213  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/13 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/13 POŁO...
2015-06-19 1210 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
214  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/12 POŁO...
2015-06-19 1206 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
215  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/9 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/5 POŁOŻ...
2015-06-19 1202 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
216  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/5 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/5 POŁOŻ...
2015-06-19 1200 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
217  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2015
harmonogram w załączniku...
2015-06-16 0852 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
218  WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019...
2015-06-15 0945 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
219  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-06-12 1321 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
220  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA TYMCZASOWEGO PARKINGU NA DZ. NR 60, OBRĘB NR 1 W MŁYNARACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA TYMCZA...
2015-06-11 0743 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
221  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o możliwości zapoznania się z programami profilaktyki zdrowotnej NFZ zakontraktowanych dla mieszkańców Gminy Młynary.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o możliwości zapoznania się z programami profilakty...
2015-06-03 1029 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
222  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ...
2015-06-01 1029 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
223  INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU
INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU NA POTRZEBY WŁASNE...
2015-05-25 1343 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
224  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z II tury wyborów Prezydenta RP z dnia 24.05.2015 r.
1) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
2) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
3) P...
2015-05-25 0935 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
225  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-05-22 1527 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
226  Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-05-15 1505 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
227  Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie protokołu przejęcia mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta i Gminy Młynary
Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie protokołu przejęcia mienia Skarbu Państwa ...
2015-05-15 1243 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
228  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU DROGI NR 107502N- UL. KWIATOWA W MŁYNARACH
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU D...
2015-05-15 1237 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
229  Informacja PKW o warunkach udziału w ponownych wyborach Prezydenta RP w dniu 24.05.2015r.
Informacja PKW o warunkach udziału w ponownych wyborach Prezydenta RP w dniu 24.05.2015r....
2015-05-14 0741 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
230  Plan kontroli podatkowej na 2015 rok
Plan kontroli podatkowej na 2015 rok...
2015-05-13 0812 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
231  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-05-11 0821 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
232  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z I tury wyborów Prezydenta RP z dnia 10.05.2015 r.
1) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
2) Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
3) P...
2015-05-11 0809 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
233  Komunikat - trening systemu alarmowania i ostrzegania
Komunikat - trening systemu ostrzegania i alarmowania...
2015-05-07 0948 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
234  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W MŁYNARACH
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PO...
2015-04-28 1519 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
235  Informacja Burmistrza dotycząca obowiązku przedstawienia komisji wyborczej dokumentu tożsamości w wyborach Prezydenta RP w dniu 10.05.2015 r.
Informacja Burmistrza dotycząca obowiązku przedstawienia komisji wyborczej dokumentu tożsamości ...
2015-04-28 1314 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
236  OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU...
2015-04-28 0902 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
237  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-04-27 1141 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
238  Komunikat i informacje PKW związane z wyborami Prezydenta RP
Komunikat i informacje PKW związane z wyborami Prezydenta RP...
2015-04-24 1217 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
239  Afrykański pomór świń. Realne zagrożenie
Afrykański pomór świń. Realne zagrożenie...
2015-04-24 1211 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
240  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwatrał 2015 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwatrał 2015 r...
2015-04-23 0912 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
241  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy osobowe Obwodowych komisji Wyborczych...
2015-04-22 0836 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych...
2015-04-22 0832 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
243  Informacja Burmistrza o sporządzeniu i udostępnieniu wyborcom spisu wyborców
Informacja Burmistrza o sporządzeniu i udostępnieniu wyborcom spisu wyborców...
2015-04-22 0830 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
244  Apel Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborców, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców
Apel Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborców, czy został u...
2015-04-17 1008 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
245  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015...
2015-04-16 1520 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
246  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU DROGI NR 107502N UL. KWIATOWA W MŁYNRACH'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA ODCINKU DROGI NR 107502N UL. KWIATOWA W M...
2015-04-16 1019 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
247  Przedszkole - Informacja dla rodziców
Przedszkole - Informacja dla rodziców...
2015-04-15 0844 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
248  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-04-15 0728 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
249  Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o nie przeprowadzeniu w dniach 16-21.04.2015 r. szczepienia lisów wolno żyjących
Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o nie przeprowadzeniu w dniach 16-21.04.2015 r. szczep...
2015-04-13 1455 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
250  OSTRZEŻENIE NUMER 127/II/2015 SILNY WIATR
OSTRZEŻENIE NUMER 127/II/2015
SILNY WIATR

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 01:00...
2015-04-13 1322 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie 40/2015
Zarządzenie 40/2015...
2015-04-10 0926 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
252  ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 28 KWIETNIA 2015
ogłoszenie w załączniku......
2015-04-10 0803 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
253  Informacja o treminie szczepienia lisów wolno żyjących
1) Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu
2) Komunikat i informacja Warm. - Mazur. Wojew...
2015-04-09 0810 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
254  Przedszkole - Rekrutacja
Przedszkole - Rekrutacja...
2015-04-07 1329 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
255  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ WODOCIĄGÓW MŁYNARSKICH SP. Z O.O.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ WODOCIĄGÓW MŁYNARSKICH SP. Z ...
2015-04-07 1049 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
256  Plan kontroli zarządczej na 2015 rok
Plan kontroli zarządczej na 2015 rok...
2015-04-07 1021 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
257  Ogłoszenie - weryfikacja danych podatkowych
Ogłoszenie - weryfikacja danych podatkowych...
2015-04-02 0821 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
258  INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY
INFORMACJE DOT. PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY...
2015-04-01 1402 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
259  SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY MŁYNARY W LATACH 2010-2014
SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I GMINY MŁYNARY W LATACH 2010-2014...
2015-03-30 1014 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
260  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-03-25 0916 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
261  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn:'DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIASTA I GMINY MŁYNARY'
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
2015-03-24 1431 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
262  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania...
2015-03-24 1354 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Wodociągów Młynarskich
Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Wodociągów Młynarskich...
2015-03-19 1257 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
264  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPO...
2015-03-18 1509 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
265  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o Przeprowadzeniu Kwalifikacji Wojskowej w 2015 roku
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 roku...
2015-03-18 0946 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
266  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015...
2015-03-18 0937 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zawiadomienie o unieważnieniu drugiego postępowania na Dostawę ON i benzyny
Zawiadomienie o unieważnieniu drugiego postępowania na Dostawę ON i benzyny...
2015-03-17 1416 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego...
2015-03-13 1414 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
269  INFORMACJE DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA ZARZĄDZONYCH NA 10.05.2015 r.
1) INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW,
2) INFORMACJE W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORE...
2015-03-13 0942 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
270  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-03-13 0901 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
271  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 30-31.03.2015
ogłoszenie w załączniku......
2015-03-12 1536 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
272  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE PGN
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE PGN...
2015-03-11 1437 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
273  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE LPR
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE LPR...
2015-03-11 1436 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
274  II Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) ...
2015-03-09 1425 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
275  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZ. NR 190/1, O. 4, MŁYNARY...
2015-03-09 1315 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
276  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2015-03-06 1437 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
277  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskiech członków OSP
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań lekarskich członków O...
2015-03-06 1229 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
278  OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWY SIECI SZKIELETOWEJ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU...
2015-03-06 1009 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
279  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK O POJEMNOŚCI 1100 l DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
informacja w załączniku......
2015-03-06 0955 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę ON i benzyny
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania...
2015-03-06 0950 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
281  Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta RP
Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta RP...
2015-03-06 0738 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
282  Protokół z postepowania o zapytanie ofertowe pn: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Młynary'
Protokół z postepowania o zapytanie ofertowe pn: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ...
2015-03-05 0822 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
283  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-03-02 1442 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
284  Ulotka informacyjna o nowych dowodach osobistych
Ulotka informacyjna o nowych dowodach osobistych
...
2015-02-27 1038 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
285  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2015-02-26 1314 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
286  Przetarg - „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2015-02-25 1229 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
287  OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ...
2015-02-25 1052 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
288  Ogłoszennie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego
Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego ...
2015-02-24 1449 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
289  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM...
2015-02-24 1122 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
290  Informacja o wynikach II etapu naboru na stanowisko podinspektora informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Informacja o wynikach II etapu naboru na stanowisko informatyka....
2015-02-20 1524 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
291  Informacja dot. usuwania azbestu
Informacja dot. usuwania azbestu...
2015-02-19 1359 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
292  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU 'LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY'
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU PN.: 'LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MI...
2015-02-18 1347 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
293  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU 'PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY'
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTU PN.: 'PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DL...
2015-02-18 1345 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
294  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-02-18 1332 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
295  Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego
1) Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
2) Ogłoszenie o zmianie zapytanie ofertow...
2015-02-16 1525 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
296  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko podinspektora informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 lutego 2015 roku.
Informacja o wynikach I ...
2015-02-16 1114 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
297  Zespół Szkół w Młynarach -Ogłoszenie o zamówieniu
Zespół Szkół w Młynarach - Ogłoszenie o zamówieniu...
2015-02-16 1003 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
298  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości...
2015-02-13 1413 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
299  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPO...
2015-02-13 1247 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
300  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 124/2 położonej w Młynarach, obręb nr 1
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 124/2 położonej ...
2015-02-12 1440 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
301  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-02-12 1438 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
302  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...
2015-02-12 1325 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
303  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA...
2015-02-12 1147 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
304  Kalendarz Wyborczy dla Wyborów Prezydenta RP w dniu 10.05.2015 r.
Kalendarz Wyborczy dla Wyborów Prezydenta RP w dniu 10.05.2015 r....
2015-02-09 1043 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
305  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 09 luetgo 2015 roku o przesunięciu terminu składania ofert na stanowisko informatyka
Ogłoszenie z dnia 09.02.2015 roku Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w sprawie przesunięcia termin...
2015-02-09 0936 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
306  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-02-06 1344 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
307  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZ. NR 190/1 O. 4 MŁYNARY
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DZ. NR 190/1 O. 4 MŁYNARY...
2015-02-04 0955 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
308  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2015-01-30 1456 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
309  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie przystąpienia do sporządzenia PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie przystąpienia do sporządzen...
2015-01-26 1246 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2016
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Młynary na lata 2015-2...
2015-01-23 1420 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
311  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usług geodezyjnych
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usług geodezyjnych...
2015-01-22 0755 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
312  Zapytanie ofertowe do złozenia oferty w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych...
2015-01-21 1423 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
313  Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego - 2015 rok
Warunki uzyskania, instrukcja wypełniania oraz wniosek wraz z załącznikami spakowany...
2015-01-21 1411 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
314  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości...
2015-01-21 1256 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
315  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2015-01-21 0755 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
316  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-01-20 1432 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
317  Zestawienie skarg i wniosków za 2014 rok
Zestawienie skarg i wniosków za 2014 rok...
2015-01-19 1245 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
318  Średnioterminowa prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2015-01-16 1350 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
319  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o naborze na stanowisko podinspektora informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora informatyka...
2015-01-13 0935 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
320  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2015-01-13 0925 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
321  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2015-01-13 0923 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
322  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 107004N W M. ZASTAWNO'
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA M...
2015-01-12 0930 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
323  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 124/2 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 124/2 POŁOŻONEJ...
2015-01-09 1257 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
324  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2015-01-08 1450 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
325  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2015-01-05 1436 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
326  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-31 1248 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
327  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę prawną
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę prawną...
2014-12-29 1502 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
328  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...
2014-12-29 1306 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
329  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2015
harmonogram w załączniku......
2014-12-29 0758 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
330  ZIMA ! Zasady postępowania
Zagrożenia okresu zimowego....
2014-12-23 0933 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
331  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-23 0903 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
332  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego...
2014-12-22 1501 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
333  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych...
2014-12-22 1500 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
334  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. szacowania nieruchomości...
2014-12-22 1459 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
335  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. usług geodezyjnych
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego ws. usług geodezyjnych...
2014-12-22 1457 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
336  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w Warszewie gm. Młynary
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w W...
2014-12-22 1432 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
337  SP Błudowo - Ogłoszenie o wyborze oferty - posiłki
SP Błudowo- Ogłoszenie o wyborze oferty - posiłki ...
2014-12-22 1301 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
338  Informacja
Informacja...
2014-12-22 0856 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
339  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-19 1533 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
340  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-12-19 1532 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
341  Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 8,30 do 10,00 w pokoju...
2014-12-17 1322 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
342  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-16 1032 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
343  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-12-15 1350 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
344  Zapytanie ofertowe- dostawa oleju opałowego
Zapytanie ofertowe- dostawa oleju opałowego ...
2014-12-12 1225 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
345  Zapytanie ofertowe - przygotowanie II śniadania dla uczniów
Zapytanie ofertowe - przygotowanie II śniadania dla uczniów...
2014-12-12 1223 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
346  Zapytanie ofertowe- przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Błudowie
Przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Błudowie...
2014-12-12 1222 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
347  Ostrzeżenie o silny wietrze i zasady postępowania
Ostrzeżenie o silnym wietrze i zasady postępowania...
2014-12-11 1433 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
348  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-12-11 1259 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
349  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-12-11 1255 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
350  Ogłoszenie o informacji w sprawie danych podatkowych
Ogłoszenie o informacji w sprawie danych podatkowych...
2014-12-11 0919 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
351  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Elbląskiego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Elbląskiego...
2014-12-11 0746 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
352  Informacja o pracy urzędu w dniu 24.12.2014 r.
Informacja o pracy urzędu w dniu 24.12.2014 r....
2014-12-10 1555 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
353  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego...
2014-12-10 1450 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
354  Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych...
2014-12-10 1446 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
355  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-12-10 1249 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
356  Składanie ofert na obsługę prawną
Składanie ofert na obsługę prawną ...
2014-12-08 1231 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
357  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2014-12-02 1243 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
358  Gratulacje Prezydenta RP
Gratulacje Prezydenta RP...
2014-12-01 0758 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
359  Zmiana planu kontroli podatkowej na 2014 rok
Zmiana planu kontroli podatkowej na 2014 rok...
2014-11-26 1340 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
360  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-11-25 1410 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
361  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Młynarach...
2014-11-25 1023 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
362  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W MŁYNARACH I SĄPACH....
2014-11-21 1248 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
363  INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGNOZY ODDIZAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU EOF
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu Prognozy oddziaływania na środowisko ...
2014-11-20 0824 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
364  Mieszkańcy Miasta i Gminy Młynary
Mieszkańcy Miasta i Gminy Młynary...
2014-11-19 1053 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
365  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W WARSZEWIE GM. MŁYNARY
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W WAR...
2014-11-18 1506 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
366  Protokół wyników głosowania i wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Protokół wyboru Burmistrza...
2014-11-18 1135 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
367  Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Młynarach
1. Protokół
2. Załączniki do protokołu...
2014-11-18 1118 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
368  Harmonogram dowożenia na wybory
Harmonogram dowożenia na wybory ...
2014-11-14 1640 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
369  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa - 120 godzin...
2014-11-14 1503 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
370  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PARKU PRZY UL. 1 MAJA W MŁYNARACH
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PARKU PRZY UL. 1 MAJA W MŁYNARACH...
2014-11-13 1112 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
371  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 48 godzin...
2014-11-13 0808 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
372  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-11-10 1514 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
373  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-11-10 0914 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
374  Informacja- Przedszkole
Informacja- Przedszkole...
2014-11-05 0851 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
375  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-11-05 0826 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
376  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-11-05 0822 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
377  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty...
2014-11-04 1045 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
378  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-11-03 0811 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
379  Prognoza pogody
Prognoza pogody - na 48 godzin...
2014-10-29 0940 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
380  Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwatrał 2014 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartał 2014 r....
2014-10-28 1219 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
381  Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na Terenie miasta i gminy Młynary
1) Obwodowa Komisja Wyborczych Nr 1 w Ośrodku Kultury w Młynarach
2) Obwodowa Komisja Wyborczych...
2014-10-27 1444 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
382  Informacja
Informacja...
2014-10-27 1351 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
383  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-10-24 0747 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
384  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Młynarach
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Młynarach...
2014-10-24 0744 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
385  Zapytanie ofertowe- pomoce SP Błudowo
Zapytanie ofertowe- pomoce SP Błudowo...
2014-10-23 0753 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
386  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody na 120 godzin...
2014-10-22 1039 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
387  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-10-21 0745 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
388  II Przetarg - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PLACU RYNEK W MŁYNARACH
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1...
2014-10-17 1537 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
389  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionym dyżurze w dniu 17.10.2014r.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionym dyżurze w dniu 17.10.2014r...
2014-10-16 1619 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
390  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-10-16 1426 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
391  OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M i G MŁYNARY OBEJMUJĄCEGO OBSZARY UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KRUSZYW NATURALNYCH
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN...
2014-10-14 1138 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
392  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w Warszewie gm. Młynary
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 24 położonej w W...
2014-10-13 1443 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
393  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania...
2014-10-09 1527 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
394  Informacja o zasadach bezpieczenego korzystania z urządzeń grzewczych
Akcja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń gr...
2014-10-09 1252 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
395  INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU: SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ- WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE'
INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU: 'SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ- WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZ...
2014-10-08 0940 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
396  Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
ę zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert...
2014-10-07 1044 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
397  Przetarg - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PLACU RYNEK W MŁYNARACH
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1...
2014-10-03 1533 Czytano:970 razy » Przeczytaj artykuł
398  Prognoza pogody średnioterminowa
Średnioterminowa prognoza pogody...
2014-10-01 1521 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
399  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach...
2014-09-26 1047 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
400  Informacja o siedzibie i składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacja o siedzibie i składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej...
2014-09-25 1519 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
401  Powołanie Miejskiej Komisji Terytorialnej w Młynarach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania komisji terytorialnych...
2014-09-24 0915 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
402  ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-09-23 1327 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
403  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-23 1325 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
404  Informacja o wynikach głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego
Informacja o wynikach głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego...
2014-09-22 0923 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
405  Ważna Informacja dla rolników
Ważna Informacja dla rolników...
2014-09-18 1529 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
406  Prognoza pogody średnioterminowa
prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-18 1206 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
407  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W M. PŁONNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWĘ GRUNTU W M. PŁONNE...
2014-09-17 1250 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
408  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 29 WRZEŚNIA 2014, 1 i 2 PAŹDZIERNIKA 2014
ogłoszenie w załączniku......
2014-09-15 1214 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
409  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-12 1452 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
410  Prognoza pogody
prognoza pogody...
2014-09-11 0854 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
411  Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia spadkobierców
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia spadkobierców...
2014-09-10 0927 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
412  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-09-09 0915 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
413  Komunikat meteorologiczny Nr 1
Komunikat meteorologiczny...
2014-09-09 0913 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
414  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/19 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/19 położ...
2014-09-09 0753 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
415  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/25 położonej w Młynarach przy ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 191/25 położ...
2014-09-09 0752 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
416  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W WARSZEWIE GM. MŁYNARY
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 24 POŁOŻONEJ W ...
2014-09-08 1358 Czytano:768 razy » Przeczytaj artykuł
417  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-09-05 1318 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
418  Informacja IPN w Gdańsku w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego
Informacja IPN w Gdańsku dla kandydatów na radnych...
2014-09-05 1247 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
419  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-09-03 0801 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
420  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-09-01 1111 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
421  Ogłoszenie o wyborze oferty Zespół Szkół w Młynarach
Ogłoszenie o wyborze oferty Zespół Szkół w Młynarach...
2014-08-29 1531 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
422  Ogłoszenie o wyborze oferty SP Błudowo
Ogłoszenie o wyborze oferty SP Błudowo...
2014-08-29 1529 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
423  Prognoza pogody średnioterminowa
Średnioterminowa prognoza pogody...
2014-08-29 1243 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
424  Obwieszczenie Burmistrza o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-08-29 1210 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
425  Informacja o dyżurze w dniu 06.09.2014r. w KBW Delegatura w Elblągu w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzeniu komitetów wyborczych
Pismo KBW Delegatura w Elblagu...
2014-08-28 1346 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
426  Kalendarz wyborczy do rad gmin, powiatów sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do samorządów...
2014-08-27 1328 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
427  Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego
Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego ...
2014-08-26 1122 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
428  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM WARSZEWO 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI K...
2014-08-26 1113 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
429  ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH - ZGŁOSZENIA DO 10 WRZEŚNIA 2014 r.
ogłoszenie w załączniku......
2014-08-25 0852 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
430  Zapytanie ofertowe z załącznikami
Zapytanie ofertowe z załącznikami...
2014-08-21 1411 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
431  OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ...
2014-08-21 1201 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
432  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2014-08-21 1100 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
433  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WARSZEWIE WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI SANITARNEJ'
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA ZADANIA: 'BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚC...
2014-08-21 0942 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
434  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DLA ZADANIA: 'PLAC ZABAW 'BIEDRONKA' W M. KARSZEWO, GM. MŁYNARY'...
2014-08-21 0938 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
435  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody na 120 godzin...
2014-08-18 1430 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
436  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-08-18 1428 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
437  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50...
2014-08-18 1426 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
438  Pełny opis projektów do Budżetu Obywatelskiego
Pełny opis projektów do Budżetu Obywatelskiego...
2014-08-18 1136 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
439  Informacja o weryfikacji projektów
Informacja o weryfikacji projektów...
2014-08-14 1504 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
440  Komunikat meteorologiczny Nr 2
Komunikat meteorologiczny nr 2...
2014-08-14 1415 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
441  Prognoza pogody średnioterminowa
prognoza pogody średnioterminowa...
2014-08-13 1425 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
442  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48
ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-08-13 1423 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
443  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary...
2014-08-12 1518 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
444  Komunikat
Komunikat...
2014-08-12 1256 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
445  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46...
2014-08-11 1334 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
446  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa ...
2014-08-11 1331 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
447  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45...
2014-08-08 1528 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
448  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2014-08-07 1450 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
449  ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z REMONTEM WEWN. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM WARSZEWO 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NA 'BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WARSZEWO WRAZ Z REMONTEM WEWN...
2014-08-07 1426 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
450  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. STYCZNIOWEJ 2 W MŁYNARACH
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. STYCZNIOWEJ 2 W MŁYN...
2014-08-07 1414 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
451  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE: PRZEMUROWNIE KOMINÓW
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE: PRZEMUROWNIE KOMINÓW NA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 3 W M...
2014-08-07 1407 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
452  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody ...
2014-08-06 1519 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
453  ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KUROWO BRANIEWSKIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KUROWO BRANIEWSKIE...
2014-08-06 1117 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
454  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KARSZEWO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W M. KARSZEWO...
2014-08-06 1115 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
455  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa ...
2014-08-05 1437 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
456  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44...
2014-08-05 1435 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
457  OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻO...
2014-08-04 1310 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
458  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻON...
2014-08-04 1256 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
459  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-08-04 1127 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
460  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-08-04 1125 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
461  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-08-04 1122 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
462  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2014-08-01 1512 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
463  Prognoza pogody
prognoza pogody...
2014-08-01 1500 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
464  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-08-01 1455 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
465  Prognoza pogody
Prognoza pogody ...
2014-08-01 1453 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
466  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk...
2014-08-01 1450 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
467  ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2014-07-31 1326 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
468  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-07-31 1321 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
469  WYPRAWKA SZKOLNA 2014
WYPRAWKA SZKOLNA 2014...
2014-07-31 1234 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
470  Zarządzenie Nr 56/2014
Zarządzenie Nr 56/2014...
2014-07-31 0857 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
471  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych...
2014-07-29 1347 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
472  ostrzeżenie meteorologiczne nr 40
Ostrzeżenie meteorologiczne ...
2014-07-29 1345 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
473  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI CZ. DZ. NR 36/2 O. 2 MŁYNARY...
2014-07-24 1257 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
474  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI CZ. DZ. NR 58/1 O. 1 MŁYNARY...
2014-07-24 1256 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
475  Wykaz nierucjomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na rzecz najemcy
Wykaz nierucjomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na rzecz...
2014-07-24 1149 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
476  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ W WARSZEWIE
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ W WARSZEWIE...
2014-07-24 1145 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
477  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa na 120 godzin....
2014-07-15 0902 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
478  Informacje ogólne dotyczące wyborów do Rad Gmin oraz Burmistrzów w 2014 roku
Informacje ogólne
Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w...
2014-07-09 0733 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
479  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
2014-07-01 1453 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
480  Ogłoszenie o sprzedaży autobusów
Ogłoszenie o sprzedaży autobusów...
2014-07-01 1446 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
481  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...
2014-06-25 1028 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
482  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI BŁUDOWO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ WEW. NA DZIAŁCE NR 258/2 MIEJSCOWOŚC...
2014-06-23 1335 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
483  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 36/2, O. 2, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 36/2, O. 2, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT...
2014-06-18 1343 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
484  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 58/1, O. 1, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZ. DZ. NR 58/1, O. 1, MŁYNARY NA OKRES 15 LAT...
2014-06-18 1333 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
485  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-06-18 0808 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
486  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w msc. Podgórze
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w msc....
2014-06-17 1435 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
487  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młyn...
2014-06-17 1433 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
488  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2014
harmonogram w załączniku......
2014-06-17 1348 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
489  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁUDOWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁUDOWIE...
2014-06-16 1302 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
490  PRZETARG-„Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży do szkół”
1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Wyjaśnienie
4) Zawiadomienie o...
2014-06-13 1550 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
491  Harmonogram dowożenia na piknik rodzinny
Harmonogram dowożenia na piknik rodzinny...
2014-06-12 1302 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
492  Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Młynary
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Młynary...
2014-06-10 1458 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
493  Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Młynarach w roku szkolnym 2014/2015
Zapytanie ofertowe...
2014-06-09 0856 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
494  Uchwała Rady Miejskiej o podziale gminy na okręgi wyborcze
Uchwała Rady Miejskiej o podziale gminy na okręgi wyborcze...
2014-06-03 1322 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
495  Wyprzedaż garażowa
Wyprzedaż garażowa...
2014-06-02 1133 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
496  Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie ulg i odroczeń za 2013 rok
Zarządzenie Nr 34/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie i...
2014-05-30 0813 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
497  Zaproszenie na sesję
Zaproszenie na sesję...
2014-05-30 0746 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
498  Sprawozdanie z VI Europejskiego Sportu dla Wszystkich
Sprawozdanie z VI Europejskiego Sportu dla Wszystkich ...
2014-05-29 1524 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
499  Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych
1) Protokół OKW Nr 1 (Ośrodek Kultury)
2) Protokół OKW Nr 2 (Zespół Szkół)
3) Protokół ...
2014-05-26 1413 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
500  OGŁOSZENIE-WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
OGŁOSZENIE-WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY...
2014-05-26 1110 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
501  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z TRANSPORTEM...
2014-05-26 1047 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
502  Zarządzenie o odwołaniu i powołaniu członka OKW Nr 1 w Młynarach
Zarządzeni...
2014-05-25 1142 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
503  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty...
2014-05-20 0920 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
504  ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-05-15 1520 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
505  Przetarg-Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2014-05-15 1332 Czytano:1130 razy » Przeczytaj artykuł
506  Inrormacje dotyczące wilków
1) Ostrzeżenie
2) Zalecenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3) Poradnik ochrony zwierz...
2014-05-14 1144 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
507  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻON...
2014-05-13 1440 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
508  Ogłoszenie o sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Podgórzu gm. Młynary w formie przetargu ograniczonego
Ogłoszenie o sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Podgórzu gm. Młynary w formie przetargu...
2014-05-13 1436 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
509  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2014-05-13 1317 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
510  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji)
1) Ogłoszenie
2) Zdjęcia samochodu...
2014-05-13 1009 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
511  PRZETARG-PRZEBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 107003N W M. STARE MOANASTERZYSKO
1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Projekt Wykonawcz...
2014-05-10 0944 Czytano:1337 razy » Przeczytaj artykuł
512  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młyn...
2014-05-08 1432 Czytano:1154 razy » Przeczytaj artykuł
513  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młyn...
2014-05-08 1430 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
514  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młynarach prz ul. Kwiatowej
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młyn...
2014-05-08 1428 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
515  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 24/2 położonej w msc. Kraskowo
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 24/2 położonej w msc. Kr...
2014-05-08 1425 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
516  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych...
2014-05-07 0818 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
517  Zarządzenie o powołaniu obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie...
2014-05-07 0815 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
518  Informacja - Przedszkole
Informacja - Przedszkole...
2014-04-30 1244 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
519  Przesunięcie terminów odbioru odpadów komunalnych!
W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 1 maja 2014 r. następuje przesunięcie terminów ...
2014-04-29 1051 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
520  ZŁÓŻ PIT W MŁYNARACH
ZŁÓŻ PIT W MŁYNARACH...
2014-04-22 1303 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
521  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa na 120 godzin...
2014-04-18 1249 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
522  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na działkę nr 110/3
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na działkę nr 110/3...
2014-04-17 1505 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
523  Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania...
2014-04-16 0825 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
524  Kalendarz Wyborczy
Kalendarz Wyborczy...
2014-04-16 0823 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
525  Plan kontroli podatkowej na 2014 rok
Plan kontroli podatkowej na 2014 rok...
2014-04-15 1403 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
526  INFORMACJA O TERMINIE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
informacja w załączniku......
2014-04-15 1354 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
527  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji)
1) Ogłoszenia
2) Zdjęcia samochodu spakowane...
2014-04-15 1353 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
528  Ogłoszenie o dniu wolnym i informacja dla Komitetów Wyborczych
OGŁOSZENIE

Informuje się, że w dniu 02 maja 2014 roku Urząd Mias...
2014-04-14 1345 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
529  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...
2014-04-10 0909 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
530  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2014-04-08 1244 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
531  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17...
2014-04-08 1242 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
532  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 22-29 KWIETNIA 2014 R.
ogłoszenie w załączniku......
2014-04-08 1201 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
533  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/25 POŁOŻONEJ W M...
2014-04-03 1522 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
534  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/26 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/26 POŁOŻONEJ W M...
2014-04-03 1519 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
535  PODZIĘKOWANIE
PODZIĘKOWANIE...
2014-04-03 1513 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
536  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. KWIATOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 191/19 POŁOŻONEJ W M...
2014-04-03 1507 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
537  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 24/2 POŁOŻONEJ W KRASKOWIE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 24/2 POŁOŻONEJ W KRAS...
2014-04-03 1503 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
538  Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc...
2014-04-02 1444 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
539  prognoza pogody
Średnioterminowa prognoza pogody...
2014-04-02 1224 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
540  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY...
2014-04-02 0938 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
541  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(licytacji)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczo...
2014-03-27 1438 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
542  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ- DOZBROJENIE DZIAŁEK (BRANŻA SANITARNA)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI...
2014-03-26 1450 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
543  Informacja w sprawie powszechnego obowiązku obrony.Kwalifikacja wojskowa .
Informacja o zasadach stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej....
2014-03-26 1339 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
544  Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w związku z osobistym stawiennictwem do kwalifikacji wojskowej...
2014-03-26 1327 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
545  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego...
2014-03-20 1430 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
546  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz naje...
2014-03-20 1427 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
547  prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-03-18 1524 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
548  Dyżur konsultantów 10.04. 2014 r.
Dyżur konsultantów 10.04. 2014 ...
2014-03-18 1443 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
549  ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie ...
2014-03-17 1531 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
550  OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium UiKZP miasta i gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium
OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium UiKZP miasta i gminy Młynary oraz pro...
2014-03-14 1343 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
551  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POD ZAB. MIESZKANIOWĄ NR 110/3 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH PRZY UL. STASZICA
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POD ZAB. MIESZKANIOWĄ NR 110/3...
2014-03-13 1028 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
552  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY ...
2014-03-11 1402 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
553  Nabór kandydatów na stanowisko: bibliotekarz
Nabór kandydatów na stanowisko: bibliotekarz...
2014-03-06 0928 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
554  Konkurs z okazji 30 -lecia wznowienia Praw Miejskich Młynar
Konkurs z okazji 30-lecia odzyskania praw miejskich przez Młynary
Z okazji 30-lecia odzyskania pra...
2014-02-28 1353 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
555  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...
2014-02-25 1503 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
556  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego...
2014-02-18 1346 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
557  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2014-02-10 0917 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
558  Zaproszenie do udziału w kursie i badaniu
Zaproszenie do udziału w kursie i badaniu
Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w kursie i b...
2014-02-07 1533 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
559  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU W M. STARE MONASTERZYSKO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU W M. STARE MO...
2014-02-06 0803 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
560  II Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html
2) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2014-02-03 1126 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
561  INFORMACJA
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ DO ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA...
2014-01-31 1437 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
562  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa na 120 godz....
2014-01-30 0910 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
563  OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
OTWARTY KONKUR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

...
2014-01-24 1736 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
564  Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany SUiKZP miasta i gminy Młynary oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrz...
2014-01-23 1117 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
565  »Przetarg - Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formacie pdf
3) Z...
2014-01-22 0945 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
566  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY...
2014-01-20 0938 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
567  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa...
2014-01-15 1244 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
568  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa...
2014-01-10 1458 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
569  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO...
2014-01-07 1531 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
570  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2014-01-03 1317 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
571  SIWZ
SIWZ...
2014-01-03 1148 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
572  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty...
2014-01-03 0855 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
573  INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZENIA UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
Informacja w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych


Informujemy, iż na teren...
2013-12-31 0855 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
574  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 172/5 położonej w Zaściankach gm. Młynary
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 172/5 położonej w Zaści...
2013-12-23 1448 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
575  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 46/21 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 46/21 położonej w Młyna...
2013-12-23 1447 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
576  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 110/3 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 110/3 położonej w Młyna...
2013-12-23 1444 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
577  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2014
harmonogram w załączniku......
2013-12-20 1307 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
578  Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego
Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego...
2013-12-18 0819 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
579  Zapytanie ofertowe II śniadanie dla uczniów w Błudowie
Zapytanie ofertowe II śniadanie dla uczniów w Błudowie...
2013-12-18 0816 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
580  Zapytanie ofertowe przygotowanie posiłków
Zapytanie ofertowe przygotowanie posiłków...
2013-12-18 0811 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
581  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2013-12-17 1503 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
582  UWAGA! Przesunięcie terminów odbioru odpadów komunalnych w związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem
Informacja w załączniku....
2013-12-13 1431 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
583  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-12-13 0935 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
584  Prognoza pogody
Prognoza pogody - średnioterminowa 120 godz....
2013-12-12 1508 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
585  Informacja 27.12.2013 r.
Informacja 27.12.2013 r....
2013-12-06 1003 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
586  Prognoza pogody
Prognoza pogody...
2013-12-05 1408 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
587  Prognoza pogody
Prognoza pogody ...
2013-12-05 1405 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
588  Informacja o niebezpiecznych zjawiskach
Informacja o niebezpiecznych zjawiskach...
2013-12-05 1403 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
589  Projekt 'Razem o łupkach'
Projekt 'Razem o łupkach'0...
2013-12-02 1041 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
590  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godzin...
2013-11-29 0912 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
591  Rozeznanie rynku usługa transportowa
Rozeznanie rynku usługa transportowa...
2013-11-26 1251 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
592  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-11-26 0856 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
593  Prognoza pogody
Prognoza pogody na 120 godz....
2013-11-21 1340 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
594  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI MIESZKANIOWEJ NR 110/3 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI MIESZKANIOWEJ NR 110/3 POŁOŻONEJ W M...
2013-11-20 1410 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
595  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI USŁUGOWEJ NR 46/21 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI USŁUGOWEJ NR 46/21 POŁOŻONEJ W MŁY...
2013-11-20 1408 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
596  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 172/5 POŁOŻONEJ W ZAŚCIANKACH GM. MŁYNARY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ NR 172/5 POŁOŻONEJ W ZAŚCIAN...
2013-11-20 1401 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
597  II Przetarg-Dostawa fabrycznie nowego samochodu
1) Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU...
2013-11-06 1513 Czytano:1100 razy » Przeczytaj artykuł
598  Prognoza pogody
Prognoza pogody średnioterminowa...
2013-11-06 1127 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
599  Przetarg-Dostawa fabrycznie nowego samochodu
1)Ogłoszenie
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Zawiadomienie o Unieważnieniu ...
2013-10-23 0818 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
600  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-10-22 0859 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
601  Pogoda 13-18.10.2013
Pogoda 13-18.10.2013...
2013-10-11 1332 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
602  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego...
2013-10-08 1511 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
603  Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz naje...
2013-10-08 1508 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
604  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 28/12 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 28/12 położonej w Młyna...
2013-10-07 1454 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
605  Pogoda na 06-11.10.213
Pogoda na 06-11.10.213...
2013-10-04 1425 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
606  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRZEW I PODŁOŻA WRAZ Z TRANSPORTEM DO MIEJSCOWOŚCI kUROWO BRANIEWSKIE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRZEW I PODŁOŻA WRAZ Z TRANSPORTEM DO MIEJSCOWOŚCI kUROWO BRANIEWSKIE...
2013-10-03 1142 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
607  Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty ...
2013-10-02 0929 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
608  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 4 ŁAWEK DREWNIANYCH I 2 KOSZY NA ŚMIECI WRAZ Z TRANSPORTEM
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 4 ŁAWEK DREWNIANYCH I 2 KOSZY NA ŚMIECI WRAZ Z TRANSPORTEM DO M. KUROW...
2013-09-25 1436 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
609  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ROWERÓW WODNYCH I KAMIZELEK RATUNKOWYCH WRAZ TRANSPORTEM
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ROWERÓW WODNYCH I KAMIZELEK RATUNKOWYCH WRAZ TRANSPORTEM...
2013-09-25 0806 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
610   Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 września 2013 roku.
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budż...
2013-09-24 1334 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
611  Zapytanie ofertowe- II śniadanie dla uczniów SP w Błudowie
zapytanie ofertowe- II śniadanie dla uczniów SP w Błudowie...
2013-09-23 1135 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
612  Prognoza pogody na 48 godzin
Prognoza pogody na 48 godzin...
2013-09-19 0936 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
613  Pogoda na 120 godzin
Pogoda na 120 godzin...
2013-09-12 1528 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
614  Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach
SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach
W naszym gimnazjum od lipca ...
2013-09-12 1052 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
615  Prognoza 12-17.09.2013
Prognoza 12-17.09.2013...
2013-09-11 0851 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
616  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/19 położonej w Młyn...
2013-09-09 1520 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
617  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/26 położonej w Młyn...
2013-09-09 1515 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
618  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/25 położonej w Młyn...
2013-09-09 1514 Czytano:768 razy » Przeczytaj artykuł
619  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/24 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 191/24 położonej w Młyn...
2013-09-09 1512 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
620  Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej...
2013-09-09 1303 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
621  Prognoza pogody na 48 godzin
Prognoza pogody na 48 godzin...
2013-09-09 1044 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
622  Prognoza pogody średnioterminowa
Prognoza pogody średnioterminowa...
2013-09-04 1127 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
623  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 28/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 28/12 POŁOŻONEJ W MŁYNARACH...
2013-09-02 1528 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
624  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ
1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ
2)SIWZ
3) Zawiadomienie o wyborze
4) Tbela oceny...
2013-08-29 1227 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
625  Prognoza pogody 27.08.2013-01.09.2013
Prognoza pogody 27.08.2013-01.09.2013...
2013-08-26 0815 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
626  Prognoza pogody 26-27.08.2013
Prognoza pogody 26-27.08.2013...
2013-08-26 0812 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
627  Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu...
2013-08-22 1228 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
628  WYPRAWKA SZKOLNA 2013
WYPRAWKA SZKOLNA 2013...
2013-08-21 1430 Czytano:1204 razy » Przeczytaj artykuł
629  Przetarg-Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 394 842,00 zł
1) Ogłoszenie w formacie html
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załączniki od ...
2013-08-21 0955 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
630  Prognoza pogody na najbliższe dni 22-27 sierpnia 2013 roku
Prognoza pogody na najbliższe dni 22-27 sierpnia 2013 roku...
2013-08-20 1530 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
631  Prognoza pogody 20-21.08.2013 rok
Prognoza pogody 20-21.08.2013 rok...
2013-08-20 0807 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
632  zapytanie ofertowe dot.zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania
dot.zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania...
2013-08-19 1106 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
633  Zapytanie ofertowe dot.adaptacji pomieszczenia
Zapytanie ofertowe dot.adaptacji pomieszczenia...
2013-08-14 1030 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
634  Prognoza pogody dla Polski na dzien 14-08-2013 i na noc 14_15-08-2013
Prognoza pogody dla Polski na dzien 14-08-2013 i na noc 14_15-08-2013...
2013-08-14 0818 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
635  Pogoda na 48 godzin- powiat elbląski
Pogoda na 48 godzin- powiat elbląski...
2013-08-13 0800 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
636  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 67/13 położonej w Zaściankach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 67/13 położonej w Zaści...
2013-08-12 1534 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
637  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 62 położonej w Młynarach
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 62 położonej w Młynarac...
2013-08-12 1530 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
638  Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne...
2013-08-08 1524 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł